Ἐπίγραμμα νεκροθάπτου

Ἰδού: Ἂν κ’ ἐπαγγελματίας, δέ γλύτωσα τὴ δέηση,

σὰν κλαίγοντας μὲ θάβανε στὸ ἄγιο τοῦτο χῶμα.

Τὸν Πάνω Κόσμο διάβηκα -τὸν Κάτω ὑπηρετοῦσα:

ἄθλιος σκευοφύλακας καὶ καλογυαλιστὴς μαρμάρων

ποὺ μὲ τὰ λόγια μου ἔρριχνα ζωή μέσα στὸν τάφο

καὶ μὲ τὰ λόγια μου ἔφερνα βρυκόλακες στὴ ζήση.

Τ’ ἄνθη ποὺ κουβαλᾶτε ἐδῶ, θὰ μαραθοῦν στὸ μνῆμα

καὶ τὰ κεριὰ ποὺ ἀνάβετε, θὰ λειώσουνε κ’ ἐκεῖνα.

Τὰ μαῦρα τὰ κοστούμια σας… σᾶς πᾶνε πάντως φίνα·

ταιριάζουνε στὸ πνεῦμα σας..- νὰ τὰ φορᾶτε πρέπει

στὸ σπίτι, στὴ δουλειά, στὴν ἐξοχή, στὸν κῆπο –

ἐκεῖ ποὺ σβήσατε προχθὲς τῆς νιότης κάθε ἴχνος

καὶ πήρατε ὅρκο τρομερὸ  ἐ μ έ ν α  νὰ τιμᾶται,

μ’ ἐμένανε νὰ μοιάζετε καὶ νὰ μὲ πεθυμᾶτε.

Ἐγώ…

ὅμως μονάχα ἐπάσχιζα νὰ βγάλω τὸ ψωμί μου·

γι' αὐτό συνέχεια ἔσκαβα καὶ σκέπαζα μὲ χῶμα.

Ἐσεῖς…

τὴ θαπτικὴ τὴν τέχνη μου γιατί τὴν ἐξασκεῖτε

καὶ τὸν καθένα ποὺ περνᾶ, μὲ  φ τ υ ά ρ ι  ἀπειλεῖτε;..  

κόσουτ-φτυάρια-διέλευση

[Γιόζεφ Κόσουτ. Ἕνα καὶ τρία φτυάρια. 1965.]

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

Ὁμάδα στὸ facebook

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-