Τὰ κείμενα τῆς Διέλευσης ἐκδίδονται ὡς δημηνιαῖο περιοδικὸ στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Κριτική

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-