Ἀταξίδευτος

«Μεγάλος πόντος» τὰ στενὰ τῆς Σαλαμίνας

φαντάζανε στὸν τότε ἀκόμα λογισμό του.

Ὁ τόπος ὁ γενέθλιος ἐξαντλοῦσε πλήρως

τὸ μικρὸν ὁρίζοντα τοῦ σοφοῦ προσώπου.

Ὅμως, μεσακεῖ στῶν Ἀθηνῶν τὴν ἐπικράτεια

ἡ ἱκανότητα τοῦ πνεύματος γερά χαλκεύτηκε.

Τὰ ταξίδια, ἂν ἐχουν καλό νὰ μαρτυρήσουνε,

σκέψης-πράξης ἄφθορη ἀπαιτοῦν συμπάγεια.

Τοῦτα ὁ Σόλων τἆχε νιώσει,

πρὶν τὸ πλοῖο του ναυλώσῃ.

έρικ-μπουλάτοφ-ορίζοντας-διέλευση
Ἔρικ Μπουλάτοφ. Ὁρίζοντας. 1971-2.
Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-9 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-