Αἰσχύλος, «Ὁ Δίας...» - Ἀρχαῖος χρησμός: «Αὐτό εἰν' ὁ θεός...» - Ἰωάννης Δαμασκηνός, «Ἄπειρο οὖν τὸ θεῖον...» - Dhammapada: «Ὁ Ἀφυπνισμένος»

[Κείμενο ἀπό: Aeschylus, edited by Alan H. Sommerstein, Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts – London, England, 2008, τ. III: Fragments, σελ. 72, ἀποσπ. 70.]

Ἀπόσπασμα ἀπ’ τὴν αἰσχύλεια τραγῳδία Ἡλιάδες:

 

Ζεύς ἐστιν αἰθήρ, Ζεὺς δὲ γῆ, Ζεὺς δ’ οὐρανός,

Ὁ Δίας εἶν’ αἰθέρας· ὁ Δίας, γῆ· ὁ Δίας, οὐρανός·

Ζεὺς τοι τὰ πάντα χὤ τι τῶνδ’ ὑπέρτερον.

ὁ Δίας, στ’ ἀλήθεια εἰναι τὰ πάντα κι ὅ,τι παραπέρα…

 

[Κείμενο ἀπό: The gods of Ancient Greece, Identities and transformations, edited by Jan N. Bremmer, Andrew Erskine, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2010, What is a greek god? τοῦ Albert Henrichs, σελ. 20.]

Μαντικὸς χρησμὸς σὲ τοῖχο τῆς πόλης Οἰνόανδας στὴ βόρεια Λυκία:

 

Aὐτοϕυής, ἀδίδακτος, ἀμήτωϱ, ἀστυϕέλικτος,

Αὐτοφυής, ἀδίδακτος καὶ δίχως μάνα, ἀτάραχος,

οὔνομα μὴ χωϱῶν, πολυώνυμος, ἐν πυϱὶ ναίων,

ὄνομα γιὰ κεῖνον δέν ὑπάρχει —πολυώνυμος—, ποὺ κατοικεῖ μές στὴ φωτιά·

τοῦτο θεός· μικϱὰ δὲ θεοῦ μέϱις ἄγγελοι ἡμεῖς.

αὐτό εἰν’ ὁ θεὸς κ’ ἐμεῖς μικρά του μέρη – ἀγγελιαφόροι του.

 

[Κείμενο (σὲ στίχους ἀναπαραγώμενο) ἀπό:  Patrologiae graecae, accurante et denuo recognoscente J.-P. Migne, 1864, τ. XCIV, σελ. 800.]

Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, Α΄, 5:

 

Ἄπειρο οὖν τὸ θεῖον

καὶ ἀκατάληπτον·

καὶ τοῦτο μόνον

αὐτοῦ καταληπτόν,

ἡ ἀπειρία

καὶ ἡ ἀκαταληψία.

 

[Στιχηρὴ διασκευὴ ἀπό: The sacred books of the East, edited by F. Max Müller, Clarendon Press, Oxford, 1881, τ. X,1: The Dhammapada,[1] a collection of verses, being one of the canonical books of the Buddhists, translated from Pāli by F. Max Müller, κεφ. XIV: The Buddha (The Awakened), σελ. 49, στρ. 179.]

 

Κεῖνον ποὺ τὴν κατάκτησή του

κανείς δὲν ἔχει ξανακατακτήσει,

κανείς στὸν Κόσμο

δὲν ἔχει μέσα της εἰσέλθη,

σὲ ποιό δρόμο

νὰ τὸν φτάσῃς –

τὸν ἀφυπνισμένο,[2]

τὸν παντεπόπτη,

τὸν ἄφταστο;..

 

 


[1] Dhamma (σανσκριτικά: dharma) =  αἰώνια ἀλήθεια, διδασκαλία· pada = πόδας (μὲ τὴν ἔννοια τῆς Μετρικῆς κιόλας), μονοπάτι.

 

[2] Ἀπόδοση τοῦ ὅρου Buddha.

άπειρο-διέλευση

 

 

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-