Αἰσχύλος, «Ὁ ἀγνὸς Οὐρανὸς ποθεῖ τὴ Γῆ...»

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Νὰ ἐμβολίσῃ ὁ ἀγνὸς Οὐρανὸς ποθεῖ τὴ Γῆ,

κ’ ἔρως νὰ σμίξουνε τὴν κυριεύει.

Ἡ βροχὴ ποὺ πέφτει ἀπὸ τὸ νοτισμένον Οὐρανό,

γονιμοποιεῖ τὴ Γῆ κι αὐτὴ γεννᾷ γιὰ τοὺς βροτοὺς

βοσκοτόπια, ζωὴ μὲ τὰ καλὰ τῆς Δήμητρας,

στὰ δέντρα πάνω φροῦτα· ἀπὸ τὸ δροσᾶτο γάμο,

 ὁ λ ο κ λ ή ρ ω ν ε τ α ι  [].

[Μτφ ἀπὸ Aeschylus, edited and translated by Alan H. Sommerstein, III: Fragments, Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge-London, 2008, σ. 40, ἀποσπ. 44 ἀπ’ τὸ μή σωζόμενο δρᾶμα: Δαναΐδες.]

βροχή-λειβάδι-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ἀρχαῖο Δρᾶμα Θέατρο
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-