Αὐτοσυνέπεια

Πρῶτος διάλογος:

— Γι’ αὐτό, Α· γιὰ τ’ ἄλλο, Β· γιὰ κεῖνο, Ω.

— Ναί, ἀλλὰ ποιά εἶν’ ἡ θέση σου συνολικά;..

— Ἆ,.. ἐσὺ δέ θέλεις ἀπαντήσεις – ἀφορμὴ ψάχνεις νὰ μ’ ὑπαγάγῃς στὸ μέτρο σου!

Δεύτερος διάλογος:

— Ὁπότε, καταλήγω στὸ ἑξῆς: Α!

— Μὰ ἡ πραγματικότητα ἔχει μέσα της καί τὸ Β, καί τ’ Ω..- κυρίως τ’ Ω ποὺ συμφωνῶ κιόλας μαζί του.

— Πῶς,.. τάχει! Ἐγὼ ὅμως μίλησα γιὰ τὴ δικιά μου στάση. Ἐκτὸς ἂν πρέπει νὰ ποῦμε κ’ οἱ δυὸ Ω  ἐ ν  χ ο ρ ῷ,  γιὰ νὰ μὲ ἀνεχθῇς μές στήν «πραγματικότητά» σου… 

μονάδα-διέλευση

 

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-