Βέλτιστος ἔλεγχος

Λέγανε κάποτε γιὰ κάποιο σοφὸ

πὼς ἄφηνε στὴν ἄκρη πάντοτε

τὸ ἄφταστο τέλειο καὶ φασματικὸ

γιὰ κάθε πρᾶγμα πούπρεπε νὰ κάνῃ, 

διαλέγοντας γενναῖα κι ἀποφασιστικά 

τὸ βέλτιστο ἀπ' ὅσα εἶχε μπροστά του. 

Ἔπειτα διώρθωνε διαρκῶς τὴν πορεία.

Ἔτσι λέγαν πὼς προχώραγε ἐκεῖνος ὁ σοφὸς

πρὸς τὴ βέβαιη, τὴν ἀναπότρεπτη τελείωσή του…

περόφ-οδοιπόρος-διέλευση

[Βασίλυ Περόφ. Ὁδοιπόρος. 1873.]

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-9 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-