Βαθμίδες

Ὑπάρχει ἡ καταγραφὴ τῆς πραγματικότητας, ἡ διατύπωση τοῦ δέοντος, καθὼς κι ὁ τρόπος, γιὰ νὰ ἐπιτευχθῇ.

Ὅποιος κυβερνήτης ἀσχολεῖται συνεχῶς κι ἀποκλειστικά μὲ τὸ πρῶτο, εἶναι ἀνίκανος· ὅποιος καταπιάνεται αὐστηρὰ μὲ τὸ δεύτερο, ἐπικίνδυνος καὶ φλύαρος· ὅποιος προσπαθεῖ τὸ τελευταῖο, τοὐλάχιστον χρήσιμος…

ανθρώπινα-δικαιώματα-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-