Βακασπάτι, «Ἀπέραντο γαλάζιο»

[Ἀπόδοση ἀπό: An anthology of sanskrit court poetry, Vidyākara’s Subhāsitaratnakosa, translated by Daniel H. H. Ingalls, Harvard Univerity Press, Cambridge, Massachusetts, 1965, Greatness, σελ. 338-9, 1196.]

Πῶς νὰ πῇς τὴ μοῖρα τῆς θάλασσας –

τοῦ μέρους ποὺ γεννήθηκε ἡ Μοῖρα ἡ ἴδια, ἡ θεά;..

Καὶ πῶς τὸ μεγαλεῖο της νὰ γράψῃς

πούναι νησάκι μέσα της ἡ Γῆ;..

Ποιά ἡ γενναιοδωρία της, ποὺ οἱ ἱκέτες της,

τὰ σύννεφα, στηρίζουνε τὴ Γῆ;..

Πῶς νὰ μιλήσῃς γιὰ τὴ δύναμή της, σὰν ἡ ὀργή της

ξέρουμε πὼς τὸν Κόσμο ὁλάκερο θὰ σβήσῃ;!.

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Ποιήματα Σανσκριτικὴ αὐλικὴ ποίηση
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-