Βισακαντάττα, «Φθινοπωρινὸ σκηνικό...»

[Ἀπόδοση ἀπό: An anthology of sanskrit court poetry, Vidyākara’s Subhāsitaratnakosa, translated by Daniel H. H. Ingalls, Harvard Univerity Press, Cambridge, Massachusetts, 1965, Automn, σελ. 138, 278.]

Ἀγάλι-ἀγάλι γαληνεύουν οἱ οὐρανοί·

ρέουν σὰν ποταμοὶ μεγάλοι στὸ στερέωμα·

σύννεφα σωρώνονται σὰν ἄμμος·

γερανοί, ἐδῶ κ’ ἐκεῖ, πετᾶνε γλυκοκλαίγοντας·

ποτάμια ποὺ τὴ νύχτα γεμίζουν ἀπ’ ἄστρα-νυχτολούλουδα!

γερανός-ηλιοβασίλεμα-διέλευση

 

 

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Ποιήματα Σανσκριτικὴ αὐλικὴ ποίηση
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-