Βλέμμα στὸν Κόσμο

Παράθυρο ἀνοιχτό·

ἔξω, μπουρίνι·

νύχτ’ ἀφέγγαρη.

Ξάφνου, μιά ἀστραπή:

Στὴ λάμψη της

ἀκινητοῦν τὰ κύματα·

ἡ βροχή — σὰ σφαῖρες

παγωμένες μές στὸν ἄνεμο —

κάνει ἐπίθεση στὴ θάλασσα.

 

Ἔτσι, ὁ Κόσμος σταματᾷ –

ἴδια, ὁ Χρόνος στέκει

μπρὸς στοῦ βλέμματος τὴ λάμψη.

μπουρίνι-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-