Γιὰ γέλια καὶ γιὰ κλάματα...

Τὸ γέλιο θέλει ἀπόσταση

γιὰ νὰ γραφτῇ στὸ στόμα.

Τὸ δάκρυ θέλει μέθεξη

ἀργά γιὰ νὰ κυλήσῃ.

Καί, ὅπως εἶναι ἄσοφο,

μὲ κάθετί νὰ κλαῖς,

ἐξίσου, εἶν’ ἀπάνθρωπο

μὲ τ’ ὅποιο πρᾶμμα νὰ γελᾶς –

πόσο μᾶλλον νὰ κλαῖς

σὰν πρέπει νὰ γελᾶς,

ἢ νὰ γελᾶς ἀτάραχος,

σὰ σκίζουν τὴν καρδιά σου…  

γέλιο-κλάμα-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-