Γνώση πεταμένη

Ἄνθρωπος πλάι στὰ σκουπίδια· τονε ρωτᾶν ἅμα εἶναι σπουδασμένος, ἑνῷ μές στὸν κάδο, σωρός τὰ πεταμένα βιβλία… Μιὰ ἤπειρος μπορεῖ νὰ μορφωθῇ ἀπὸ δαῦτα· μιὰ ἤπειρος  μ ο ρ φ ώ θ η κ ε –  π α ρ α μορφώθηκε… καὶ νά ποὺ φτάσαμε! 

σκουπιδότοπος-διέλευση

 

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-