Γόρδιος δεσμός

Ἐπειδὴ ὁ Μεγαλέξαντρος τράβηξε σπαθί, γιὰ νὰ κόψῃ τὸ σχοινί, ἀπ’ τὸ ἀπότομο τῆς κίνησης ταυτίζεται ἡ στάση του μὲ μιὰν ἠχηρή ἄρνηση. Ὄμως, καὶ μιὰ κατάφαση —ἕνα σταράτο ναί— λύνει μερικὲς φορὲς τὸ γόρδιο δεσμό…

γόρδιος-δεσμός-διέλευση

 

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-