Δέηση

Τὰ στρατεύματα τῶν βαρβάρων

εἶχαν ἀποκόψει τὴ λεγεώνα

ἀπ’ τὶς πηγὲς τριγύρω.

Θὰ  π έ θ α ι ν α ν  χωρίς νερό,

προτοῦ νὰ πολεμήσουν…

 

Ἐσήκωσε τὸ χέρι του σεβαστικά

ὁ βασιλεύς-φιλόσοφος τὸ Δία

νὰ παρακαλέσῃ τὸν Ὄμβριο –

νὰ ρίξῃ κάποιες σταγόνες ἔστω!..

Δίπλα του καὶ κάποιοι χριστιανοὶ

πιστοί στρατιῶτες θὰ ἱκέτευαν

τὸν ἀναστημένο τους θεάνθρωπο…

 

Ἀνοίξανε οἱ οὐρανοί,

πλημύρισε ὁ τόπος,

σωθῆκαν οἱ Ρωμαῖοι.

 

Ὕστερα —αἰῶνες! — ἐρίζαν

ἐθνικοὶ καὶ χριστιανοὶ

ἂν Δίας ἢ Χριστός

τοὺς ἔσωσε ἀπ’ τὴ δίψα.

 

Πῶς τάχα νὰ νοήσουν

χαμένοι μές στὴν πίστη τους

—χαμένοι μές στὸ φόβο τους—

ὅτι τό: ματαιότης ματαιοτήτων

εἶναι μισό – τοῦ λείπει ἡ κατακλείδα:

τὸ θεῖο τῶν ἀνθρωπίνων ἀδιάφορο θὰ μένῃ

ζεύς-όμβριος-διέλευση

[Τὰ γένια καὶ τὰ μαλλιᾶ τοῦ Δία Ὀμβρίου γίνονται βροχὴ ἀπ” τὴ στήλη τοῦ Τραϊνοῦ στὴ Ρώμη.]

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-