Δέκα ἐντολές

1. Σταματᾶς νὰ εὔχεσαι.

2. Κρατᾶς τὰ ὁράματά σου, αὐστηρά, μές στὸ κεφάλι σου.

3. Ἐμπιστεύεσαι τὴν παιδεία καὶ τὴ θεωρητική σου ἐξάρτυση.

4. Κάνεις ἐξαντλητικὴ  λ ο γ ι κ ὴ  ἀνάλυση τοῦ ζητήματος.

5. Δέν ἀκοῦς τὰ εὔκολα μοιρολόγια στὶς σκληρές σου ἀποφάσεις. Ἐκεῖνοι, ποὺ εὔκολα μοιρολογοῦν, ἄλλο τόσο εὔκολα θὰ λοιδορήσουν.

6. Δέν ἐμπιστεύεσ' ἐξουσίες: Ὅταν πρέπει νὰ γίνῃ ἔργο οὐσιαστικό, κι αὐτοὶ ποὺ σὲ διώρισαν, ἀντίπαλοί σου θὰ δειχθοῦνε.

7. Ἐργάζεσαι ἄοκνα.

8. Δέν ὑποκύπτεις στὸ φαίνεσθαι, ἀκόμα κι ἂν ἡ ἐργασία σου ἀπαιτεῖ τὴ σύνθεση ὄψης.

9. Δέν ἀκοῦς τὶς σειρῆνες τῆς συνήθειας καὶ τοῦ κοινωνικοῦ αὐτοματισμοῦ.  

10. Πρῶτος καὶ κύριος κριτὴς τοῦ ἑαυτοῦ σου, ἐσύ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Διαβάζεις φωναχτά τὰ παραπάνω κάθε μέρα, γιὰ νὰ τὰ ἐμπεδώσῃς.

μωυσής-δέκα-εντολές-διέλευση

[Ὁ Μωυσῆς μὲ τὶς δέκα ἐντολές.]

 

 

Στὶς κατηγορίες: Σχολιασμός
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-