Δίκαιη τιμωρία

Ὅταν κάτι ἔχῃ ἤδη ὁλοκληρωθῆ ἐπιτυχῶς μ’  ἕ ν α ν  τρόπο καὶ κάποιος «εὐφυής» ἀναφερθῇ σ' ἄλλους χίλιους, γιὰ νὰ μειώσῃ τὸ ἐπίτευγμα, ἔστω ἡ ἑξῆς τιμωρία: Ἀφότου, κι ἄν, θάχῃ καταφέρει ν’ ἀπαριθμήσῃ καταλεπτὼς τοὺς ὑπόλοιπους χίλιους τρόπους, τότε νὰ ξανανοίξῃ τὸ στόμα του γιὰ κάτι διαφορετικό…   

κλειστό-στόμα-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-