Δίλημμα

Ἀνάμεσα στὶς δυὸ ἀπαντήσεις σ' ἕνα δίλήμμα, πάντα ὑπάρχουν ἄ λ λ ε ς  δυὸ ξέχωρες γιὰ τὸν καθένα: ὁ ὁλόδικός του τρόπος νὰ διαλέξῃ καὶ νὰ ἐφαρμόσῃ τὴν ἐπιλογὴ πούκανε, μέσα στὸν Κόσμο.

καντίνσκυ-εγκάρσια-τομή-διέλευση

[Βασσίλυ Καντίνσκυ. Ἐγκάρσια τομή. 1923.]

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-