Διέλευση ψυχῶν...

Ξεκινᾶνε τὰ καραβάνια γιὰ μιὰν ἐλπίδα, γιὰ μιὰ ζωὴ ἀνθρώπινη τέτοια ποὺ κατάντησε ἡ ἐπιβίωση στὴν ἐρειπωμένη πατρίδα.

Περνᾶνε χῶρες – διέρχονται εἰρηνικά, ἐνῷ τὸ χῶμα τους κεραυνοβολήθηκε βίαια καὶ βάρβαρα.

Ψυχὲς ἀνοίγουν ἀντίσκηνα στὶς πλατεῖες· περιμένουν ἀξιοπρεπῶς γιὰ τὸ ἅπλο, τὸ αὐτονόητο δικό μας…

Μὰ πρέπει νὰ συνηθίσουμε τοῦτα τ' ἀποδημητικά – νὰ γίνῃ δεύτερη φύση ἡ ξενιτιά.

Τὰ σύνορα θὰ στέκωντ' ἐκεῖ πάντα ἐλεγχόμενα, ἀλλὰ οἱ πληθυσμοὶ ἀνέστιοι θὰ τριγυρνᾶνε γιὰ νὰ εὐοδωθοῦν τὰ σχέδια ὡρισμένων θερμοκέφαλων.

Ἡ διεθνής μας οἰκονομία ἔχει ἀνάγκη καί τοὺς πρόσφυγες καί τὰ πτώματα ποὺ ξερνάει ἡ θάλασσα.

Ὅσοι ἔχουν πατρίδα —τόπο δικό τους—, ἀξιώνουν πολλά.

Πρέπει νὰ γίνουμ' ὅλοι διερχόμενοι – νοικάρηδες στὰ σπίτια μας· εἴλωτες στὴν ἄλλη μεριὰ τῆς γῆς.

αποδημητικά-διέλευση

 

Στὶς κατηγορίες: Σχολιασμός
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-