Διδασκαλία

Στερνή μου γνώση, ἄχ, νὰ σ’ εἶχα πρῶτα:..

ἡ γνώση ἡ στέρεη, ὅσο μεγάλη καὶ καλή,

ποτέ της δὲν ἀρκεῖ. Ἀγάπη, ἔγνοια, ἀφοσίωση,  

φροντίδα στοργική· ἡ μάνα, ὅσα δίνει στὸ παιδί –

τὰ ἴδια καὶ περσότερα, ὁ δάσκαλος στὸ μαθητή.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-