Διονύσιος Θρᾷξ, «Περὶ ἀναγνώσεως»

[Ἀπό: Διονύσιος Θρᾷξ, Γραμματικὴ Τέχνη, ἐπιμέλεια Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, Διορθώσεις, Ἀθήνα, 2016, σελ. 5.]

Ἀνάγνωσίς ἐστι ποιημάτων ἢ συγγραμμάτων ἀδιάπτωτος προφορά. Ἀναγνωστέον δὲ καθ' ὑπόκρισιν, κατὰ προσῳδίαν, κατὰ διαστολήν. Ἐκ μὲν γὰρ τῆς ὑποκρίσεως τὴν ἀρετήν, ἐκ δὲ τῆς προσῳδίας τὴν τέχνην, ἐκ δὲ τῆς διαστολῆς τὸν περιεχόμενον νοῦν ὁρῶμεν.

αναγνώστης-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Παραθέματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-9 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-