Διπλό ἔγκλημα

Ἡ ἐξουσία εἶναι  δ ι π λ ὸ  ἔγκλημα: τὴ στιγμὴ ποὺ παραχωρεῖται τὸ δικαίωμα ἄσκησής της, καθὼς κι ὅταν αὐτὴ ἀσκῆται· τόση μεγάλη, ἡ βαναυσότητά της ποὺ τὸν ἀρχικὸ θύτη τὸν κάνει θύμα καὶ τὸ θύμα τοῦ πρώτου ἐγκλήματος, θύτη τοῦ δεύτερου. 

γκόγια-θάβε-σώπα-διέλευση

[Φρανθίσκο Γκόγια. Θάβε καὶ σώπα.]

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-