«Εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον...»

Τέτοια ἁπλωσιά, ὁ Κόσμος·

κ’ ἡ ζωὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου,

στενή σὰν τρύπημα ραφίδος,

ὅπου ΄ναι νὰ περάσῃ ἡ κάμηλος

ἡ τριχιὰ μὲ τὶς χαρὲς τὶς λίγες

καὶ τὶς πολλές τὶς ἔγνοιες… 

βελόνα-κλωστή-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-