Εὐριπίδης, «Τῶν φίλων τὰ πολλά-πολλά»...

Πολλοὶ δὲ θνητῶν τοῦτο πάσχουσιν κακόν:

Πολλοὶ θνητοὶ ἀπὸ τοῦτο πάσχουν τὸ κακό:

Γνώμῃ φρονοῦντες οὐ θέλουσ’ ὑπηρετεῖν

Τὴ γνώμη πούχουν, δέ θέλουνε νὰ ὑπηρετήσουν,

ψυχῇ τὰ πολλὰ πρὸς  φ ί λ ω ν  νικώμενοι!..

γιατὶ νικᾶνε τὴν ψυχὴ τῶν  φ ί λ ω ν  τὰ πολλά-πολλά!..

<Μὰ κι ὅταν θάτανε καλό νὰ τοὺς ἀκούσουν,

τότε βρίσκουνε τὴν ὥρα νὰ γυρίσουν στὰ δικά τους!>

[Ἀπὸ τὴ μή πλήρως σωζόμενη τραγῳδία Ἀντιόπη: Euripides, Fragments, Aegeus-Meleager, eidted and translated by Christopher Collard and Martin Cropp, Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge-Massachusets, London, 2008, σελ. 202, 220.]

μπούρλιουκ-φίλες

[Ντέιβιντ Μπούρλιουκ. Φίλες.]

Στὶς κατηγορίες: Ἀρχαῖο Δρᾶμα Θέατρο Μεταφράσεις Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-