Εὐφυΐα

Νὰ μή χρειάζεται κάποιος διαπαιδαγώγηση γιὰ νὰ ἐκτιμήσῃ καὶ νὰ κατανοήσῃ ἐσωτερικά τὸ ἁρμονικὸ καὶ λειτουργικὸ ἐν τῇ πράξει· νὰ ἐπιμένῃ στὴν προσωπική του στάση ἐνώπιον τοῦ φαινομένου μὲ πυγμὴ καὶ δίχως παλινῳδίες: αὐτή εἶν' ἡ εὐφυΐα σὲ μιὰ συγκεκριμένη τέχνη. Τὰ ὑπόλοιπα, διδακτά μετὰ πόνου κ' ἐπιμονῆς. Κι ὅσο μεγαλύτερη ἡ εὐφυΐα, τόσο βαθύτερη καὶ πιό ἀξιοθαύμαστη ἡ ἐπιμονὴ τοῦ μαέστρου…

μιχαήλ-άγγελος-αδάμ-διέλευση

[Μιχαὴλ Ἄγγελος. Σπουδὴ στὸν Ἀδὰμ γιὰ τὴν Καπέλα Σιξτίνα.]

 

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-