Εὐχές

Εὔχομαι, ἑαυτέ,

πολλά νὰ ζήσῃς

καὶ νὰ ἐπιζήσῃς.

 

Νὰ δείξῃς μέτρο στὴν ἀποδοχή καὶ

στὴν ἄρνηση (τὴ μέγιστη εὐκαιρία)

πάντοτε εἰλικρίνια καὶ μεγαλοψυχία.

λουλούδι-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-