Εὕρηκα!..

Τὸ εὕρημα,.. τὸ εὕρημα!,

κάνει τὸ θέαμα ἐνδιαφέρον…

Ἔτσι φώναξε ὁ συγγραφέας

στοὺς χάσκοντες θεατρίνους.

 

Κι ὅταν αὐτοὶ ξεκίνησαν

μάταια νὰ τὸ ψάχνουν

μές στὶς χιλιάδες λέξεις,

ἐκεῖνο  ἀ γ ν ο ο ῦ ν τ α ν!..

 

Μαέστρο, γιὰ εὕρημα μιλᾶς,

μὰ δὲ συμβαίνει συνταρακτικὸ

τίποτα μές στὸ ἔργο, μόνο

πλανᾶται μιὰ ἀφόρητη αἴσθηση…

 

— Μά… ἐκεῖ εἰναι τὸ εὕρημα:

Ἡ ζωὴ εἶν’ ὅλο ἐκπλήξεις.

Ἀφόρητη —ἀλίμονο!— πολύ

τοῦ ἀπρόσμενου ἡ πλήρης ἀπουσία! 

ερνστ-άδυτο-1965

[Μὰξ Ἔρνστ. Ἄδυτο. 1965.]

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-