Εὕρηκα!..

Τὸ εὕρημα,.. τὸ εὕρημα!,

κάνει τὸ θέαμα ἐνδιαφέρον…

Ἔτσι φώναξε ὁ συγγραφέας

στοὺς χάσκοντες θεατρίνους.

 

Κι ὅταν αὐτοὶ ξεκίνησαν

μάταια νὰ τὸ ψάχνουν

μές στὶς χιλιάδες λέξεις,

ἐκεῖνο  ἀ γ ν ο ο ῦ ν τ α ν!..

 

Μαέστρο, γιὰ εὕρημα μιλᾶς,

μὰ δὲ συμβαίνει συνταρακτικὸ

τίποτα μές στὸ ἔργο, μόνο

πλανᾶται μιὰ ἀφόρητη αἴσθηση…

 

— Μά… ἐκεῖ εἰναι τὸ εὕρημα:

Ἡ ζωὴ εἶν’ ὅλο ἐκπλήξεις.

Ἀφόρητη —ἀλίμονο!— πολύ

τοῦ ἀπρόσμενου ἡ πλήρης ἀπουσία! 

ερνστ-άδυτο-1965

[Μὰξ Ἔρνστ. Ἄδυτο. 1965.]

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-9 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-