Θανάσιμη διαπλοκή

Οἱ ψηφόφοροι φωνάζουν γιὰ προγράμματα

κ’ οἱ ἡγέτες τους ἀκοῦνε πάντα: ἐπιγράμματα

πάνω στὰ ἔνδοξα ταφικὰ μνημεῖα· εκεῖ σεβαστικά

θὰ καταθέτουνε στεφάνους στὰ ἱερὰ τὰ λείψανα

τῶν «ἡρωικά πεσόντων» χειροκροτητῶν τους!

κοινό-χειροκροτεί-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-