Θεμιστοκλῆς, «Ὁ λόγος τ' ἀνθρώπου...»

[Μτφ ἀπό: Plutarch’s lives, with an english translation by Bernadotte Perrin, Loeb Classical Library, William Heinemann-The MacMillan Co., London-New York, 1914, τ. ΙΙ, σελ. 78, Θεμιστοκλῆς ΚΘ΄ 3.]

[] Θεμιστοκλῆς ἀπεκρίνατο,

Κι ἀποκρίθηκε ὁ Θεμιστοκλῆς:

τὸν λόγον ἐοικέναι τοῦ ἀνθρώπου

«Ὁ λόγος τ’ ἀνθρώπου μοιάζει

τοῖς ποικίλοις στρώμασιν·

μὲ τὰ πλουσιοκέντητα χαλιά,

ὡς γὰρ ἐκεῖνα καὶ τοῦτον ἐκτεινόμενον

γιατὶ ὅπως κ’ ἐκεῖνα, σὰν ξεδιπλώνεται,

μὲν ἐπιδεικνύσθαι τὰ εἴδη,

ἐ π ι δ ε ι κ ν ύ ε ι  τὰ σχήματά του·

συστελλόμενον δὲ

σὰν ἀναδιπλώνεται,

κρύπτειν καὶ διαφθείρειν.

τὰ  κ ρ ύ β ε ι – τὰ  π α ρ α μ ο ρ φ ώ ν ε ι.»

ταμπρίζ-χαλί-διέλευση

[Ghyas el Din Jami. Ταμπρίζ. Χαλί, 1542-3.]

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-