Θεωρία

– Τί εἶναι ἡ θεωρία;

– Τὸ διαυγέστερο βίωμα -ἡ καθαρώτερη ὄψη.

– Τί λένε θεωρία;

– Ὄ,τι δέν κατέχουν στὴ ζωή τους… Ἀποκοιμίζοντας τὶς Ἐρινύες τοῦ ἀνεξέταστου βίου τους, λένε πώς «πράττουν» καὶ δέν μποροῦν νὰ θεωρήσουν. Ὕστερα, γιὰ νὰ πατσίσουνε καὶ νὰ σταθοῦν στὰ κοσμικὰ σαλόνια καὶ στὶς μαζώξεις τῶν πεζοδρομίων καὶ τῶν λεωφόρων, φλυαροῦν περί «ἰδεολογίας» σκοτώνοντας καὶ κάθ' ἔννοια ἰδέας -στραγγαλίζοντας κάθ' ἐλπίδα ζωῆς ἀνθρωπινῆς.

– Καὶ γίνεται θεωρία δίχως ἰδέες; Χωρίς ἰδεολογία;

– Ἄνθρωπος περπατάει στὸ δρόμο. Τὸ μάτι, τὴ μιά φορά, βλέπει ἕνα δέντρο, τὴν ἅλλη ἕνα σπίτι. Μὰ  β λ έ π ε ι  καὶ προτοῦ στραφῇ στὸ δέντρο·  δ ι α κ ρ ί ν ε ι  καὶ προτοῦ στραφῇ στὸ σπίτι… Βλέπει, διακρίνει ὁ ἄνθρωπος εἴτε ξεκινήσει λόγο γιὰ ὅ,τ' εἶδε, εἴτε ξαναγυρίσει μπροστά του, νὰ μή σκοντάψῃ…

– Ναί, ἀλλὰ ὁ Θαλὴς λένε πὼς μιλῶντας γιὰ τ' ἄστρα, ἔπεσε μές σ' ἕνα πηγάδι…

– Καὶ ποιός σοῦ εἶπε ὅτι ὁ ὄχλος, ἀπ' τὴν Ἀρχαιότητα, δέν εἶναι μοχθηρός; Πὼς δέν ξερνάει δεξιὰ κι ἀριστερὰ τὴν κακία του, γιὰ ὅ,τι τὸν ὑπερβαίνει;..

φρείντριχ-κάσπαρ-ομίχλη-θάλασσα-διέλευση

[Κάσπαρ Φρείντριχ. Ὁ περιπατητὴς πάνω ἀπὸ θάλασσα ὁμίχλης. 1818.]  

Στὶς κατηγορίες: Κριτική Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-