Θουκυδίδης, «Τὸ μνῆμα τοῦ Εὐριπίδη»

[Κείμενο ἀπό: Anthologia Graeca, Griechisch-Deutsch ed, Hermann Beckby, Ernst Heimeran Verglag, München, 2. verbessert Aufgabe, χ.χ., τομ. II, σελ. 40.]

Μνᾶμα μὲν Ἑλλὰς ἅπασΕὐριπίδου, ὀστέα δἴσχει

Τοῦ  Εὐριπίδη μνῆμα, Ἑλλάδα ὁλάκερη· τὰ ὅστά του, ὅμως, τάχει

γῆ Μακεδών, ᾗπερ δέξατο τέρμα βίου.

ἡ γῆ ἡ Μακεδονική, ποὺ δέχτηκε τοῦ βίου του τὸ τέρμα.

Πατρὶς δ’ Ἑλλάδος Ἑλλάς, Ἀθῆναι· πλεῖστα δὲ Μούσαις

Εἶχε πατρίδα τῆς Ἑλλάδας τὴν Ἐλλάδα, τὴν Ἀθήνα, καὶ πολύ τὶς Μοῦσες  

τέρψας ἐκ πολλῶν καὶ τὸν ἔπαινον ἔχει.

εὐχαρίστησε κι ἀπὸ πολλούς τὸν ἔπαινο ἔλαβε. 

ευριπίδης-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ἀρχαῖο Δρᾶμα Θέατρο Μεταφράσεις Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-