Θόρυβος

Οἱ ἔναγχες φωνὲς μὲ τοὺς συνεχῶς συγκοπτόμενους ρυθμούς, τὴν ἀσταθῆ καὶ λειψὴ ἀνάσα, τὴν ἀδυναμία ἄρθρωσης· ἡ ἄρρυθμη ἐκφορὰ τοῦ λόγου μὲ τὶς ἀδιάλειπτες ἄρσεις, τὶς ἀδικαιολόγητες ἐντάσεις, τὶς ὑπεραρθρώσεις καὶ τοὺς ὀξεῖς, ξύλινους τόνους…

Ὅλα τοῦτα, ὡς μόδα καὶ γενικώτερο ἠχητικό «τοπίο», κουφαίνουνε τ’ ἀφτιὰ καὶ καθιστοῦν τὸ νοῦ ἀνίκανο νὰ στοχαστῇ ἤρεμα πάνω σὲ μία ἔννοια – νὰ σταθῇ καὶ νὰ θεωρήσῃ τὴν κατάσταση μ’ ἐπαρκῆ βαθύτητα.

μωρό-ακουστικά-διέλευση

 

 

Στὶς κατηγορίες: Θέατρο Κριτική Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-