Καθημερινή γιορτή

…ἄνευ λόγου καὶ ἀφορμῆς,

ἡ μικρή μας ἡ ζωή…

 

Γι' αὐτό, καλοί μου:

Χρόνια πολλά! 

Χρόνια καλά 

κ' εὐτυχισμένα! 

 

Πράξης συνειδητῆς 

καὶ ρώμης πνευματικῆς!

Ἔτη γνώσης, κατανόησης..- 

στοχασμοῦ εἰλικρινοῦς, 

μ' αισθήματα βαθειά! 

 

Μῆνες, βδομάδες, μέρες 

ἐγρήγορσης, ἰσορροπίας, 

γενναιοδωρίας, ἐλευθερίας, 

χαρᾶς πραγματικῆς! 

 

Καιροὶ κ' ἐποχὲς πόνου

κ' ἐποπτείας αὐστηρῆς, 

ἀνίχνευσης ἐξαντλητικῆς, 

ὑπέρβασης, αὐτοκριτικῆς

καὶ μετάνοιας ἀληθινῆς! 

 

Ἐνατένισης διαυγοῦς! 

Πάλης συνεχοῦς! 

Ἐπίγνωσης διαρκοῦς! 

 

Στιγμὲς δημιουργίας – 

ἀγαπητικῆς συνύπαρξης! 

 

Χρόνια πολλά, λοιπόν,..

ζωῆς  ο ὐ σ ι α σ τ ι κ ῆ ς! 

πυροτεχνήματα-διέλευση

 

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-