Κεσάτα, «Τ’ ὄνομα τοῦ Χώρου...»

[Ἀπόδοση ἀπό: An anthology of sanskrit court poetry, translated by Daniel H. H. Ingalls, Harvard Univerity Press, Cambridge, Massachusetts, 1965, Greatness, σελ. 338, 1193.]

Κάπου στὸ Χῶρο βρίσκεται τὸ Σύμπαν

μὲ τὴ γῆ σ’ ἕνα του σημεῖο, σ’ ἄλλο τὰ σύννεφα,

ἐκεῖ ὡκεανούς νὰ στεφανώνουν τὶς ἠπείρους·

ἀλλοῦ, οἱ  μακριές ὀροσειρές.

Πόσο θαυμαστό τὸ μέγεθος τοῦ Χώρου

πού, ἂν καὶ δέ γεμίζῃ ἀπ' αὐτά,

τ’ ὄνομα τοῦ ἐπιτρέπει νάν' κενός

κι ὅλα νὰ τὰ  χ ω ρ ά ῃ… 

ορατό-σύμπαν-διέλευση

[Ὀρατὸ Σύμπαν σὲ λογαριθμικὴ κλίμακα.]

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Ποιήματα Σανσκριτικὴ αὐλικὴ ποίηση
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-9 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-