Κομφούκιος, «Αὐτοβιογραφία»

Στὰ δεκαπέντε, ἔρριξα

τὸ βάρος στὴ γνώση·

στὰ τριάντα, ἔλαβα

στὴν κοινωνία θέση·

στὰ σαράντα, λυτρώθηκα

ἀπ’ τὶς ἀμφιβολίες·

στὰ πενῆντα, κατάλαβα

τ’ οὐρανοῦ τὸ θέλημα·

στὰ ἐξῆντα, ἀφτί ἀπόκτησα

γιὰ τὴ σοφία τῶν παλιῶν·

στὰ ἑβδομῆντα, μπόρεσα

τὴν καρδιά ν' ἀφουγκραστῶ

δίχως ὑπερβολὲς καὶ λάθη…  

[Στιχηρὴ ἀπόδοση ἀπό: Confucius, Analects with selections from traditional commentaries, translated by Edward Slingerland, Hackett Publishing Company, Indianapolis/Cambridge, 2003, σελ. 9.]

τζιωρτζόνε-τρεις-ηλικίες-διέλευση

[Τζιωρτζόνε. Οἱ τρεῖς ἡλικίες. 1501.]

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Φιλοσοφία
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-