Κομφούκιος, «Ἀνακλαστικὴ σχέση»

[Ἀντιβολὴ μέ: Confucius, Analects, with selections from traditional commentaries, translated by Edward Slingerland, Hackett Publishing Company, Indianapolis/Cambridge, 2003, σελ. 7, 1.16.]

Μήν ἀσχολῆστε ἂν σᾶς γνωρίζουνε οἱ ἄλλοι· ἀναρωτηθῆτε κατὰ πόσον γνωρίζετε  ἐ σ ε ῖ ς  ἐκείνους… 

ένας-πολλοί-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Στοχασμοί Φιλοσοφία
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-