Κυκλοφόρησε...

Κυκλοφόρησε,..

κυκλοφόρησε!..

 

Κι ἀνοίγουνε

διάπλατα τὸ ἔντυπο,

νὰ μάθουνε τὰ νέα,

νὰ βροῦν κάτι εὐχάριστο

γιὰ τὸ ἄρρητο 

ποὺ τρέχει, χάνεται

καί, κάπου-κάπου,

ξαποσταίνει:

Γιὰ τὴ  ζ ω ή  τους –

κείνη τὴ μικρὴ σταγόνα

στοῦ χρόνου τὸν ὠκεανό…

 

[Ἡ περιοδικὴ ἔκδοση τῆς Διέλευσης μὲ τὶς ἀναρτήσεις ἀπ' τὸν Ἰούλιο ὥς τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2015, ἀναρτήθηκε ἠλεκτρονικὰ στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.]

1-τεύχος-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-