Κυκλοφόρησε...

Κυκλοφόρησε,..

κυκλοφόρησε!..

 

Κι ἀνοίγουνε

διάπλατα τὸ ἔντυπο,

νὰ μάθουνε τὰ νέα,

νὰ βροῦν κάτι εὐχάριστο

γιὰ τὸ ἄρρητο 

ποὺ τρέχει, χάνεται

καί, κάπου-κάπου,

ξαποσταίνει:

Γιὰ τὴ  ζ ω ή  τους –

κείνη τὴ μικρὴ σταγόνα

στοῦ χρόνου τὸν ὠκεανό…

 

[Ἡ περιοδικὴ ἔκδοση τῆς Διέλευσης μὲ τὶς ἀναρτήσεις ἀπ' τὸν Ἰούλιο ὥς τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2015, ἀναρτήθηκε ἠλεκτρονικὰ στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.]

1-τεύχος-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-9 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-