Λέξεις...

Λέξεις γεμίζουνε καθημερινὰ κόλλες χαρτί…

— Τί διαβάζετε, κύριε;

— Λέξεις…

Ἡ μεγαλύτερη κατάκτηση: ἡ τέχνη μας νὰ βάζουμε ἤχους στὴ σειρὰ ὀνοματίζοντας τὸ κεκρυμμένο κι ἀποκαλύπτοντας τὸ ἀμφίσημο μέσα στὴν πλήρη του σαφήνεια.

Ἀλλὰ πόσες ἀπ' αὐτὲς ἔχουνε πραγματικὴ συμπαντικὴ δύναμη; Ποιές εἶν’ οἱ πρωταρχικές;

Κι ἂν ὅλες τους ἀποκτοῦν βάρος ἀνάλογα μὲ τὴν κατάσταση στὴν ὁποία ἐκφέρονται, ποιές ἀνθρώπινες συνθῆκες συντονίζονται μὲ τ’ ὅλον;

Μοῦ ΄ρχεται στὸ νοῦ πρῶτα ἡ ἀγάπη. Ἀκολουθεῖ ἀβίαστα ἡ ζωή. Τρίτος κλείνει τελεσίδα τὸν κύκλο ὁ θάνατος. Μές στὸ τρίγωνο π’ ὁρίζουνε, ἐσωκλείονται ὅλες οἱ ἀποχρώσεις· μερικὲς μὲ περσότερη ἀγάπη μέσα τους, σὰν τὴ φροντίδα· ἄλλες μὲ περσότερη ζωή, ὅπως τὸ ξεδίπλωμα· κάποιες μὲ κάμποσο παραπάνω θάνατο – σὰν τὸν ἔρωτα.

Ὅμως, οἱ λέξεις ξεθωριάζουνε, σὰν λείψῃ ἡ κοσμικὴ συνθήκη ποὺ τὶς νοηματοδοτεῖ: Ἡ φροντίδα γίνεται κανάκεμα· τὸ ξεδίπλωμα, τυφλὸς ἐγωισμός· ὁ ἔρωτας, πάθος καὶ μωρία

Μές σ’ αὐτὸ τὸ κοσμικὸ τρίγωνο τῶν ἐννοιῶν, τὰ πάντα ἕλκονται κι ἀπωθοῦνται μεταξύ τους ἀναπαριστάνοντας στὸν ἀνθρώπινο νοῦ τὴν κίνηση τοῦ Κόσμου.

τρίγωνο-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-