Λουκιανός, «Μήνυμα ἀπὸ τὸν Κάτω Κόσμο»

ΔΙΟΓΕΝΗΣ:

Τί, ὦ μάταιοι,

Γιατί, κενόδοξοι,

τὸν χρυσὸν φυλάττετε;..

φυλᾶτε τὸ χρυσάφι;..

Τί [] τιμωρεῖσθε ἑαυτοὺς

Γιατί μονάχοι τυραννιέστε

λογιζόμενοι τοὺς τόκους

τοὺς τόκους λογαριάζοντας

καὶ τάλαντα ἐπὶ ταλάντοις

καὶ τάλαντα πάνω σὲ τάλαντα

συντίθεντες, οὓς χρὴ

σωρώνετε, ποὺ πρέπει

ἕνα ὀβολὸν ἔχοντας

ἔχοντας ἕναν ὀβολὸ

ἥκειν μετ’ ὀλίγον;!.

σὲ λίγο δῶ ναρθῆτε;!.

[Ἀντιβολὴ πρωτοτύπου μέ:  Lucian, Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts-London, England, 1961, τομ. VII: translated by M. D. Macleod, Νεκρικοὶ διάλογοι, σελ. 6.]

νόμισμα-σαμόσατα-διέλευση

[Νόμισμα τοῦ Ἁδριανοῦ κομμένο στὰ Σαμόσατα (τὴ γενέτειρα τοῦ Λουκιανοῦ) κατὰ τὸ 2ο αἰῶνα μ.Χ. Στὰ δεξιὰ ἀναγράφεται: ΦΛΑ<ΒΙΑCAMO<CATΩΝMHTΡΟ<ΠΟΛΕΩCKOMA<ΓΗΝΗC>]

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Πεζά
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-