Μά,.. τί εἶστε;!

Κύριε, εἶστ’ ἐπιστήμων;..

Μήπως τεχνίτης;..

Ποιητής;.. Στοχαστής;..

 

— Ὄχι, μονάχα μιὰ  ἀ ν ά σ α

καί, ὅταν θυμώσω,  ἄ ν ε μ ο ς

ἄγριος, σαρωτικός

τῶν χάρτινων τειχῶν σας.

αίολος-ήρα-διέλευση

[François Boucher. Ἡ Ἥρα ζητάει ἀπ' τὸν Αἴολο νὰ ἐλευθερώσῃ τοὺς ἀνέμους. 1769.]

 

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-