Μές στὸ στρατόπεδό σας...

Μές στὸ στρατόπεδό σας θάρχωμαι

μὲ τ’ ὄνομά μου μοναχά!

Κι ἂν ἀπαιτήσετε πεισματικά

κ’ ἐγώ κάποιο σημάδι νάχω,

θὰ βάλω πα’ στὸ μέτωπο

 

ἐκεῖνο τοῦ ἐχθροῦ σας!..

Θὰ ροβολάω ἀχέρωχος

μὲ τὴ σημαία τὴ μισητή,

καὶ θὰ ρωτᾶτ’ ἐμβρόντητοι

μὲ τὸ φτωχό μυαλό σας:

 

Ποῦθε μᾶς ἦρθε  

μιὰ τέτοια ἀρετή;!

Ψυχὴ σὰν τούτη, πῶς

τοὺς ξέφυγε ἀποκεῖ;!

 

Τ’ «ἀπαίσιο» σύμβολο

μὲ δύναμη θὰ κουνάω,

ὥς τὸ στρατόπεδο ἀλωθῇ

ἀπὸ τὴ μόνη ἀλήθεια:

  

Ἄξια δέ δίνουν τ’ ἀξιώματα

στῶν ἠλιθίων τὶς τάξεις,

μήτ’ οἱ ἰδεολογίες σας

οἱ αἱματοκυλισμένες…

 

Τὰ σύνορα π' ὠρθώσατε,

δέ φέρνουνε στὸ κράτος σας

ἀσφάλεια, καθαρότητα, 

χάρη κ’ εὐδαιμονία!

 

Ὁ πλοῦτος σας ὁ ἀληθινός

ποτέ δὲν ἤτανε

τοῦ ἐχθροῦ σας

ἡ πενία. 

γιβραλτάρ-λη-διέλευση

[Φρειδερῖκος Ριχάρδος Λῆ. Ἄποψη στρατοπέδου στὸ Γιβραλτάρ. 1862.]

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-