Μέσα στὰ πράμματα...

Μὴ μὲ νομίζετε παράξενο

ποὺ κλείνω τὴ μύτη

ὅπως φυσάῃ ὁ ἄνεμος:

Ζέχνουνε θάνατο

τὰ πράμματα, πανάθεμά τα,

κ’ ἐγὼ θέλω νὰ ζήσω!

κρανία-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-