Μακιαβελλικὸ ἐπιμύθιο

Σὰν κρύφτηκες τὴν ὥρα τὴ σωστή,

ὅταν πλακώσῃ ὁ πόλεμος, τὸν ἔχεις ἤδη χάσει.

 

Τὴν ὥρα τὴ  σ ω σ τ ή  –

κι ὄχι… ὅποτε ὁ ἐχθρός σου

θέλει νὰ ξεθυμάνῃ!

 

Καλύτερ’ ἄς νομίζῃ

πὼς τὸν φοβᾶσαι,..

πὼς τρέμεις σύγκορμος…

 

Σὰ θάχῃ πιά ἀποκοιμηθῆ

ἀπ’ τὴν πολλή τὴ σιγουριὰ

καὶ τὴ μεγάλη «ξέρα»,

 

γιουρούσι ἀνελέητο

ἀπάνω στὰ νυχτιάτικα,

ζεστὰ παπλώματά του!

 

Τότ’ ἐκεῖνος κάθιδρος

πετάγεται φορῶντας

τὶς ἐμπριμὲ παντοῦφλες…

 

Τρομάρα του ὁ κακόμοιρος

ποὺ σκουντουφλάει

στοὺς τοίχους…

 

καὶ γέρνει,

ἀκουμπάει δῶ κ’ ἐκεῖ,

γιὰ νὰ σηκώσῃ τὸ σπαθί!

 

Ἐντέλει, λάφυρο ἔμεινε

μόνον ὁ σκοῦφος ὁ πλεχτὸς

ποὺ φόραγε στὸν ὕπνο…

 

Ἀλήθεια, πέ μου!: Ποιός

ἐ χ θ ρ ὸ  τὸν ξύπνησε,

ἐξὼ ἀπὸ τὸ δικό σου στόμα;!

 

Προτοῦ, λοιπόν, σκεφτῇς τὸν πόλεμο,

διάλεγε μὲ γοῦστο καὶ μὲ σύνεση

ποιόν θάχῃς γιὰ ἐχθρό σου!..

μακιαβέλλι-διέλευση

[Σάντι ντὶ Τίτο. Πορτραῖτο τοῦ Μακιαβέλλι.]

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-9 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-