Μακροθυμία

Κάθε ἄνθρωπος διέπεται ἀπὸ μίαν ἀρχὴ συμπάγειας: Ἀξεδιάλυτες συμπλέκονται οἱ ποιότητες ποὺ τὸν προάγουν κ’ ἐκεῖνες ποὺ τὸν ἁλυσοδένουν. Ὅταν ἔρθῃ ἡ κρίσιμη στιγμή, ὁ μοναδικὸς αὐτὸς συνδυασμός —ἡ ζωντανὴ ὕπαρξη— καταλύεται:  Κάμπτονται τὰ κακά· ὅμως, ταυτόχρονα ἀποκεφαλίζεται κι ὅ,τι ἀγαθό… Κάθε λόγος, λοιπόν, τελεσίδικος εἶναι καὶ θυσία· κ’ αἷμα ἀθῶο θὰ κηλιδώνει ἀνεξίτηλα τὴ συνείδηση ὅποιου τὸν ξεστόμισε, ὁρίζοντας τὸ μέτρο τῆς δικῆς του κρίσης. Γι’ αὐτό, ἡ μακροθυμία, ἴσως, ἀποδειχθῇ λυτρωτική! – μὰ κι αὐτὴ, ὅμως, τραγικὰ γιὰ ὅλους,  ἐ ξ α ν τ λ ε ῖ τ α ι… 

ιώβ-γουΐλλιαμ-μπλέικ-διέλευση

[Γουΐλλιαμ Μπλέικ. Εἰκονογράφηση τοῦ βιβλίου τοῦ Ἰώβ.]

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-