Μαρτιάλης, «Πανάθεμά σε, Φιδεντῖνε!..»

Quem recitas meus est, o Fidentine, libellus:

Τὸ βιβλίο, Φιδεντῖνε, ἀπ' ὅπου ἀπαγγέλεις εἶν' δικό μου·

sed male cum recitas, incipit esse tuns!

μὰ μὲ τὴν αἰσχρήν ἀπαγγελία, ἀρχίζει καὶ γίνεται δικό σου! 

[Martial, Epigramms, with an English translation by Walter C. A. Ker, Loeb Classical Library, William Heinemann-G. P. Putnam's Sons, London-New York, τομ. I, XXXVIII, σελ. 52.]

ποιητής-φανφάρας-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-