Μελιγαλᾶς

Τὸ τραπέζι στρώθηκε, τὸ τζάκι φούντωσε

καί, μές στὴ χειμωνιάτικη βροχή,

γιὰ μιά στιγμὴ ξαστέρωσε.

Οἱ γείτονες κοπιάσανε.

Σὰν τέλειωσαν οἱ χαιρετοῦρες,

ἀρχίσαν ἕνα-ἕνα καὶ μ’ ὁρμή

νὰ προβάλλουνε τὰ ἐπίκαιρα·

νὰ ξεπροβάλλουν τ’ «ἀνεπίκαιρα»!..

Τὸ χῶμα τούτου τοῦ τόπου

ἔχει μνῆμες: Πλάι στ’ ἀγριολούλουδα,

φυτρώνουνε καὶ τ’ ἄνθη τοῦ κακοῦ,

θρεμμένα ἀπ’ τὰ κορμιὰ καὶ τὸ αἷμα

στρώνοντας τὸ δρόμο, ἀποδῶ

ὥς πέρα τὸ ξεκίνημα τῆς κωμόπολης

πούχε τὸ θλιβερὸ προνόμιο

τιμητικά νὰ τήνε ποῦνε: πόλη.

(Τὴν ἐλαχίστη ἐν τοῖς ἡγεμόσιν!..)

Θυμόταν ὁ κύρης τὸ σκοτωμένο του πατέρα –

θυμόταν ὁ γείτονας τὸ σκοτωμένο του ἀδερφό·

καὶ πάνω στὸ ρόφημα τοῦ ἄτυπου μνημόσυνου,

λέγαν καὶ ξαναλέγαν:  Φ τ ά ν ε ι  πιὰ ἡ διχόνοια!..

Ὅμως, ἡ ζέση νὰ μὴν ἀφήσουν  λ έ ξ η

νὰ πέσῃ χάμω, ξαναζωντάνευε τὸ κλέος

τῶν «ἔνδοξων» πολεμιστῶν τοῦ τότε..-

καί στὰ δεξιὰ καί στὰ ζερβὰ τοῦ Χάρου.

Κι ὅταν στὸ τέλος οἱ ἀγκαλιὲς

βεβαίωσαν πὼς ἐχουμε ἀκόμα  ε ἰ ρ ή ν η,

μέσα στὶς φυλλωσιές χαθήκανε τὰ φάσματα

κρατῶντας τὸ ἴσο στὸ οὐρλιαχτὸ τῶν τσακαλιῶν,

πούρχονταν πεινασμένα ἀπ’ τὸν Βουλκάνο…

ανθούσα-μελιγαλάς-βουλκάνος-διέλευση

[Ἀνθοῦσα. 2,5 χμ. ἀπὸ Μελιγαλᾶ πρὸς Βουλκάνο.]

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-