Μεσίτες

Αὐτὰ τά «ἐξ ὀνόματος», «πρὸς συνεννόησίν σου»,

 

ἐκεῖνοι πού «θὰ μιλήσουνε γιὰ χάρη καί δικιά σου»…

καί «θὰ ἐπιλύσουν μὲ στοργή προβλήματα δικά σου»,..

ποὺ τ’ ἄγριο θὰ δέσουνε θεριὸ γιὰ νὰ μὴ φάῃ ἐσένα!

 

Μεσίτες, πάντα,  «ἄ ξ ι ο ι»  τοῦ κέρδους κάποιου  ἄ λ λ ο υ·

πόσους ὡδήγησαν στὴ γῆ καὶ μῖσος τοὺς ποτίσαν,

γιὰ νάβρουν κάποιο νόημα στὶς ἔρημες ζωές τους;!.

πράκτωρ-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-