Μετάνοια

Καθ' ὃ τὸν προηγούμενον χρόνον τῆς ζωῆς

ἐν πολέμῳ καὶ παρανοίᾳ σπαταλήσαμεν,

παρὰ τοῦ ἑαυτοῦ ἡμῶν νῦν αἰτησώμεθα

τὸν ὑπόλοιπον χρόνον ἐν συνειδήσει,

ἐν εἰρήνῃ καὶ ἀγάπῃ, ἐκτελέσαι.

γουαρανγκούλα-βροχή-αστραπές-όνειρο-νερό-διέλευση

[Τζώννυ Γουαρανγκούλα Τζουπουρρούλα. Ὀνειρευόμενος νερὸ μὲ βροχὴ κι ἀστραπές. 1972.]

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-