Μυστήριο

Τί μεγάλο πρᾶμμα τὸ μυστήριο! Ὅλοι τὸ ἀγαπᾶνε, τὸ ζηλεύουν κι ἀποζητοῦν, ἐν τέλει, νὰ τὸ ἀκυρώσουν… Ζῇ, ὅσο τὸ κυνηγᾶνε στὰ μισοσκόταδα δίχως νὰ τὸ φτάνουν! Ἂν ἀνάψουν κι ἄλλα φῶτα, πάει καὶ χώνεται στὴν ἄκρη – νὰ μένῃ ἕνα κομμάτι του ἀφώτιστο… Κ’ ἐπειδὴ ὅλα κατοικοῦν ἐντὸς τοῦ σκότους, ὁ μικρὸς διάολος (ὁ δαίμονας τοῦ σοφοῦ) πάντα ἐρεθίζει τὴ φαντασία, γιὰ νὰ θέτῃ κείνη ὅλο βαθύτερα, εἰλικρινέστερα γιὰ τὴν πραγματικότητα ἐρωτήματα ποὺ παίρνει μὲ τὴ σειρά της ἡ Λογικὴ καὶ στήνει θεωρίες, ἐφευρίσκει ἀπαντήσεις, προτείνει λύσεις…

γαλαξίας-διέλευση  

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-