Νανούρισμα...

Πολλοί ἀπ' τοὺς ψηφοφόρους τῆς νῦν κυβέρνησης δηλώνουν ὠργισμένοι κι ἀπογοητευμένοι…

Μιλᾶνε γιὰ τὸ πόσο ἐπικίνδυνος εἶν' ὁ τέως ἐκλεκτός τους…

Ἐ κ ε ῖ ν ο ι  καταλαβαίνουν πῶς τοῦς χειρίζονται,.. πόσο ἐπικίνδυνοι καταλήγουν νάν' οἱ  ἴ δ ι ο ι,  σὰ δέν κοιτᾶνε, φλωμομένοι ἀπὸ ὑποσχέσεις, συνθήματα καὶ τακτικὲς ποὺ ἐνδύονται τὸ χιτῶνα τῆς ὅποιας ἐπαναστατικῆς δῆθεν ἰδεολογίας, τὴν πραγματικότητα κατάματα;..

Πότε θὰ καταλάβουν οἱ ψηφοφόροι-ὀπαδοὶ ἀπὸ κάθε παράταξη πὼς γίνονται βάρος γιὰ τὴ γῆ ποὺ πατᾶνε;.. Ἄχθος ἀρούρης!

Καὶ κάποιοι πληρωμένοι γραφιάδες, κακομαθημένα «πιτσιρίκια», καί στὴ βαθύτητα σκέψης καί στὴν ἱκανότητα γραπτοῦ λόγου, βγαίνουν νὰ παίξουν τ' ἀνάποδο παιχνίδι σ' ἱστοσελίδες πηγμένες στὶς διαφημίσεις..- ἱστοσελίδες «ἀριστερῶν ρεκτῶν»… 

Καί, βεβαίως, τοὺς διαβάζουν… Τοὺς θεοποιοῦν! Τὰ κουρέλια, ποὺ πουλᾶνε γιὰ ἐπιχειρήματα πολιτικά, γίνοντ' ἀντικείμενο συζήτησης σ' ἐναλλακτικὰ στέκια ποὺ ξεπουλᾶν «ἐπανάσταση»…

Κ' ὕστερα ἀκούω: «Κι ὅμως, οἱ νέοι τούτου τοῦ τόπου ἔχουν ἱκανότητες καὶ χαραμίζοντ' ἐδῶ…»

Ὄχι! Πολιτικὲς ἀγκυλώσεις τοὺς ὁρίζουν, ἀπαιδευσιὰ τοὺς χαρακτηρίζει κ' ἐμβρυακὴ λογικὴ ἁρπακτικοῦ (βλ. πρακτικὲς στὶς ἐξετάσεις πανεπιστημιακῶν σχολῶν καὶ πισώπλατα μαχαιρώματα στὸ περιβάλλον ἐργασίας) τοὺς καθοδηγεῖ.

Γενιά μου, ἄλλαξε ρότα! Ἡ ὁμίχλη στὰ βράχια διαθλᾷ τὸ φῶς τ' ἀδύναμου φακοῦ σου…

Μεῖνε – φύγε! – κάν' ὅ,τι θές… Ἐπιλογή σου…

Ἐφόσον ὅμως μείνῃς ἐδῶ, μή μεμψιμοιρῇς κ' ἐργάσου – ἀνεξάρτητα ἀπ' ὅσες παγίδες σοῦ στήνουν οἱ ἐπιτήδιοι μ' ἀρωγὸ ὁλόκληρο τὸ κατεστημένο…  

Ὑπεράσπισε τὰ δίκαιά σου, ἀφότου τάχεις ἑδραιώσει σὲ θεμέλια πλατιὰ πού «ποντίζονται» στὸν πυρῆνα τοῦ πολιτισμοῦ σου. Τὰ ὑπόλοιπα, ἔωλα καὶ βλαπτικότατα γιὰ τὴ δικιά σου ἀνέλιξη…

Σταμάτα ν' ἀποκοιμιέσαι σ' ἀγκαλιὲς κομματικὲς μὲ βαριὰ ἠρεμιστικὰ στὸ βραδινό σου γάλα!..

Στὶς κατηγορίες: Σχολιασμός
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-